logo

Боловсрол Ай Ти

Үнэ цэн ба байгууллагын соёл

Манай соёл нь бие хүний өсөлт хөгжлийг эрхэмлэж, өдөр бүр суралцаж, бие биенийгээ үлгэрлэн дагуулдаг. Бидний үнэ цэн хүний хөгжил, хүний төлөвшилт, хүний итгэл найдвар дээр байдаг

about-img
about-img
about-img

Боловсрол болон Ай Ти талбарт