logo

Хүүхэд Сургалтууд

course
 • 24 Сэдэв
 • 105 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Hocus & Lotus -Level 1

 • Төлбөргүй
 • (2.5)
 • (4 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • Шинэ үг болон түүний дуудлага
 • Анхан шатны өгүүлбэрүүд
 • Үгийн үсэглэл

course
 • 24 Сэдэв
 • 5 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Хөгжилтэй дуу дүрсээр англи хэлийг сонирхолтойгоор сурах гайхалтай боломж.

 • 29900 50000
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • 6 дуу
 • 25 хэллэг/ өгүүлбэр
 • 50 үг
 • 20 асуулт дасгал (Quiz)
 • 36 гараар холбох, нөхөх, тохируулах дасгал