logo

Анхан шат

Анхан шат Сургалтууд

course
  • 7 Бүлэг хичээл
  • 0 Сурагчид
  • Бүх түвшин

Animation бүтээж Код бичиж сурцгаая

  • ₮49 000,00
  • Үнэлгээгүй

  • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
  • анимейшн бүтээх
  • скрач программ ашиглах
  • дараалал, давталт, эвент, алгоритм болон зэрэгцэл гэх мэт тооцоолон сэтгэхүйн суурь ойлголт.