logo

Анхан шат

Анхан шат Сургалтууд

course
 • 7 Бүлэг хичээл
 • 37 Minutes
 • 1 Сурагчид

Animation бүтээж, Код бичиж сурцгаая

 • ₮49 000,00
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • анимейшн бүтээх
 • скрач программ ашиглах
 • дараалал, давталт, эвент, алгоритм болон зэрэгцэл гэх мэт тооцоолон сэтгэхүйн суурь ойлголт.
course
beginner
 • 7 Бүлэг хичээл
 • 37 Minutes
 • 0 Сурагчид
 • beginner

Animation бүтээж, Код бичиж сурцгаая.

 • ₮54 000,00
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • анимейшн бүтээх
 • скрач программ ашиглах
 • дараалал, давталт, эвент, алгоритм болон зэрэгцэл гэх мэт тооцоолон сэтгэхүйн суурь ойлголт.