logo

Анги

Гадаад хэл Сургалтууд

course
 • 8 Сэдэв
 • 6 Сурагчид
 • Бүх түвшин

FESC: Friday English Speaking Club

 • 3000 30000
 • (4.5)
 • (2 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • Improve Speaking Skill
 • Build Learning Habit

course
 • new
 • 10 Сэдэв
 • 2 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Learn English Conversation and Grammar English Pronunciation Spoken English

 • 50000
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • Improve speaking skill
 • Get answers to all your English language questions from someone who ACTUALLY teaches the language.

course
 • 24 Сэдэв
 • 104 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Hocus & Lotus -Level 1

 • Төлбөргүй
 • (2.5)
 • (4 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • Шинэ үг болон түүний дуудлага
 • Анхан шатны өгүүлбэрүүд
 • Үгийн үсэглэл

course
 • 16 Сэдэв
 • 2 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Мэддэг дүрмээ ашиглан ярьцгаая.

 • 80000
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • Холбоотой үгс
 • Англиар харилцан ярилцах

course
 • 24 Сэдэв
 • 5 Сурагчид
 • Бүх түвшин

Хөгжилтэй дуу дүрсээр англи хэлийг сонирхолтойгоор сурах гайхалтай боломж.

 • 29900 50000
 • Үнэлгээгүй

 • (0 Үнэлгээ)
Суралцах зүйлс
 • 6 дуу
 • 25 хэллэг/ өгүүлбэр
 • 50 үг
 • 20 асуулт дасгал (Quiz)
 • 36 гараар холбох, нөхөх, тохируулах дасгал