logo

Тун удахгүй

 • Үнэлгээгүй
 • (0 Сэтгэгдэл)
 • 0 Суралцагчдын тоо

Тун удахгүй

Байгууллагын дотоод журам боловсруулахад анхаарах зүйлс

 • Үнэлгээгүй
 • (0 Сэтгэгдэл)
 • 0 Суралцагчдын тоо
 • Төлбөргүй


Тавигдах шаардлага

 • Байгууллагын дүрэм, гэрээнүүдийн хувилбарууд

Танилцуулга

Тун удахгүй

Шинэ сургалт

blog
Last Updated 2022-03-17
 • 1
 • Төлбөргүй
 • 2
 • ₮54 000,00
 • 1
 • ₮49 000,00

Багшийн танилцуулга

instructor

 • 2019 оноос эхлэн мэдээллийн технологийн боловсрол олгох сургалт, контент, систем хөгжүүлж байгаа.
 • 2022 оны 1 сард  Common Sense байгууллагын "Common Sense Education" хөтөлбөрийг заах сургагч багшийн эрхийг авсан.

Сургагч багшийн тэмдэг