logo

Тун удахгүй

Байгууллагын дотоод журам боловсруулахад анхаарах зүйлс

  • Үнэлгээгүй
  • (0 Сэтгэгдэл)
  • 0 Суралцагчдын тоо
  • Төлбөргүй


Тавигдах шаардлага

  • Байгууллагын дүрэм, гэрээнүүдийн хувилбарууд

Танилцуулга

Тун удахгүй

Сэдэв Хуваарь

Шинэ сургалт

blog
Сүүлд шинэчлэгдсэн 2021-07-20
  • 5
  • 29900
  • 50000
blog
Сүүлд шинэчлэгдсэн 2021-06-21
  • 2
  • 80000

Багшийн танилцуулга