logo
Hybrid сургалт: Боловсрол олгох шинэ арга
2021-03-22 By System Admin
blog

Hybrid learning нь хэсэг сурагчид танхимын хичээлд оролцож байхад бусад нь гэрээсээ онлайнаар хичээлдээ орох боловсролын загвар модель юм. Өөрөөр хэлбэл боловсрол олгогч нь ижил цагт хэрэгтэй програм хангамжийг ашиглан онлайн болон танхимаар зэрэг заах юм.

Зарим тохиолдолд Hybrid сургалт, хичээл явагдаж байх үед синхрон бус сургалтын материалуудын шаардлага гардаг. Жишээ нь онлайнаар сурч байгаа сурагчдад дасгал ажил болон урьдчилан бэлдсэн бичлэг, тэнхимийн сургалтыг идэвхжүүлэх хэсэг зэрэг шаардлагатай. Мөн хичээлийн элементүүдийг тэнхимийн болон онлайн сургалтын форматтай уялдуулах шаардлага гардаг.

Hybrid сургалтын давуу талууд:

-      Уян хатан байдлаар суралцах

-      Синхрон харилцааны боломж

-      Бие дааж, эрэл хайгуулчаар сурах эрх чөлөө

     Олон төрлийн программын хэрэглээнд суралцах зэрэг багтана.

Дараагийн блогоор хэрхэн амжилттай нэвтрүүлэх болон багшид зориулсан типүүдийг танилцуулна.

So stay tuned